juli 2012

Noko som er betre no, på grunn av nokon som alltid har våre dei beste.

Det finnes ein person i livet mitt som eg veldig gjerne skulle ha vore forutan. Men det er for seint å gjere noko med det no, det finnes ingen veg tilbake, det har det ikkje gjort på lenge. Sjølv o...

Fordi eit NEI skal vere nok

Ver venleg og sjå denne videoen frå Amnesty for so å delta i underskriftskampanjen for å stramme inn dei norske lovene om kva som vert rekna som voldtekt. http://neiernei.amnesty.no/

Avskjedsgåve til sjefen

Ho elskar pandaar.

Når kjærasten prøvar å feite deg opp

Eg har ein slags godestreik. Eg har hatt den i omtrent akkurat (dei orda skal ikkje stå ved sidan av kvarandre, men eg snakkar faktisk slik) to år no. Grunnen til at det har våre ganske så problemf...

Foundation er unice

No sit eg her, einsam og forlatt av dagen. Eg blar igjennom she will never have a boyfriend/ he will never have a girlfriend-bileter, og kjem då over dette: SEXSEXSEX Er eg den einaste som synes ...
hits